REDACTEUR

Als ervaren redacteur, als taalspecialist met een geoefend oog voor tekst en beeld, bladspiegel en lay-out begeleidt Ines uw uitgeefprojecten van manuscript tot drukklaar bestand.

Ze werkt snel en accuraat naar elke deadline toe. Als ghostwriter schrijft ze voor u teksten over het onderwerp van uw keuze.

In een heldere, vlot leesbare stijl, afgestemd op uw doelpubliek. Zakelijk of literair.

Ines:

  • stelt leesrapporten op met objectief advies over opbouw van een verhaal, personages, plot, perspectief en stijl
  • herschrijft manuscripten, spoort fouten of inconsequenties op en voegt zetinstructies toe aan een manuscript
  • selecteert passende beelden bij de tekst (zoekt via beeldenbanken of stuurt een illustrator of fotograaf aan)
  • corrigeert zetwerk van de eerste proef tot het drukklare bestand met oog voor allerlei mogelijke fouten in de tekst, de lay-out of de bladspiegel
  • is ghostwriter en taaladviseur
  • coördineert de communicatie tijdens het redactieproces, informeert alle partijen over de stand van zaken en bewaakt daarbij planningen en deadlines zodat de vooropgestelde datum om in druk te gaan wordt gehaald

RECENTE PROJECTEN

‘De redacteur is een schakel tussen de auteur en de lezer.’